40 anys, 40 raons

Territori i paisatge

Eix 5

Territori i paisatge

Resum

Catalunya gaudeix d’un clima benigne propi de la conca mediterrània que, combinat amb un paisatge que alterna planes i muntanyes, comporta una extraordinària diversitat paisatgística i una gran biodiversitat. Però el mediterrani també és un territori densament poblat, amb un equilibri molt fràgil i sotmès a fortes pressions derivades de l’activitat humana.