40 anys, 40 raons

Món local i participació

Eix 6

Món local i participació

Resum

El lloc de naixement de la política i la democràcia és la polis, la ciutat, i aquesta històricament ha creat instruments per regular la vida en comú, garantir els drets de la ciutadania i la seva participació en el govern. El paper dels ajuntaments és clau per al benestar de la ciutadania, fins al punt que, per implementar els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, Nacions Unides confia especialment en els governs locals i regionals,