40 anys, 40 raons

Raó 35

Construïm edificis per a equipaments públics en pobles i ciutats

Els ajuntaments tenen la responsabilitat de proveir la ciutadania de serveis de tota mena amb una lògica de proximitat, i ho poden fer de forma individual o consorciada. Per fer-ho tenen, a més, el suport de les diputacions i de la Generalitat de Catalunya, directament o a través d’agències i institucions dedicades a temes específics com ara els residus, l’aigua, la mobilitat, l’energia o la cultura, etc. Per ajudar els ajuntaments a donar aquests serveis a la ciutadania, l’INCASÒL, a través d’encàrrecs d’altres departaments de la Generalitat, construeix nous equipaments públics en pobles i ciutats de Catalunya. En la llei de creació de l’Institut, de l’any 1980, ja es recollia que «la creació de dotacions i equipaments» és una de les funcions de la institució.