40 anys, 40 raons

Prosperitat i impuls econòmic

Eix 4

Prosperitat i impuls econòmic

Resum

Catalunya ha estat històricament un país de comerç, situat a les principals vies de comunicació del sud d’Europa i obert a l’intercanvi marítim. Després d’un llarg període de crisi, el país va emprendre la industrialització al segle XIX i va donar lloc a l’inici d’una etapa d’expansió econòmica i de modernització que comença a dibuixar el model territorial de la Catalunya moderna.