40 anys, 40 raons

Raó 21

Creem una xarxa d’espais per a l’activitat industrial adaptats a les necessitats locals

Al llarg dels anys, un dels objectius perseguits en les actuacions de l’Institut Català del Sòl, pel que fa a la seva política de sòl industrial i de serveis, ha estat promocionar nous sectors distribuïts geogràficament arreu de Catalunya i així complir amb la consigna de reequilibri territorial marcada pels successius governs de la Generalitat i dels consellers del territori. Amb l’objectiu que el creixement econòmic arribi al conjunt del territori, l’INCASÒL dona suport a les economies locals amb petites actuacions per generar espais per a l’activitat empresarial i industrial, reconeixent les especificitats i les necessitats locals.