40 anys, 40 raons

Raó 23

ContribuÏm a l'encaix territorial d'empreses de sectors estratègics per a l'economia del país

Satisfer les condicions que necessiten les empreses és una de les raons de ser de l’INCASÒL: proporcionar espais on ubicar-se, amb uns requeriments que no paren de canviar, és el primer pas per aconseguir la implantació. Però, de vegades, les demandes són difícils de fer encaixar en el territori.