40 anys, 40 raons

Raó 24

Tenim un paper actiu en la captació d’empreses internacionals que es vulguin establir a Catalunya

La captació de talent i d’inversions estrangeres és una de les tasques de l’INCASÒL i ho fa conjuntament amb altres administracions. Un dels acords que permet a les diferents administracions treballar plegades per a la promoció de la implantació de noves empreses a Catalunya és el consorci Barcelona-Catalonia integrat per la Generalitat (a través de l’INCASÒL), l’Ajuntament i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.