40 anys, 40 raons

Raó 32

Incorporem projectes i reservem espais per a la generació d’energies netes

En els darrers anys, una sèrie d’episodis meteorològics extrems han posat al límit el model de gestió dels boscos catalans que és, ja de per si, difícil i costós. L’INCASÒL és propietari de nombrosos espais forestals i en dues d’aquestes finques es van patir les conseqüències d’aquests fenòmens. La finca de la Masia Molins, a Sant Climent de Llobregat, va patir l’efecte de la pitjor ventada a Catalunya l’any 2009. En aquest episodi, a tot Catalunya, vuit persones van morir per accidents relacionats amb el vent i centenars de milers d’arbres van caure. A la finca de Can Vilallonga, a l’Espai Natural Protegit de les Gavarres, es van patir els efectes de la gran nevada del 2010, la pitjor dels darrers seixanta anys, que va paralitzar Catalunya. Igualment, altres terrenys de l’Institut, de menor dimensió, han estat afectats per algun episodi meteorològic que ha malmès els seus boscos: Mollet del Vallès, Collbató, l’Arbolí, Sant Cugat del Vallès, Polinyà, Terrassa, etc.