40 anys, 40 raons

Raó 33

Apropem i afavorim la producció agrícola ecològica als espais urbans

Acostar la producció d’aliments a les ciutats i promoure el consum de proximitat no només beneficia el medi ambient, sinó que té un paper educatiu i afavoreix el consum responsable, ja que crea consciència de l’estacionalitat dels productes agrícoles i en redueix el transport. 

La història de Gallecs és inseparable de la de l’INCASÒL: d’ençà que l’Institut va evitar-ne la urbanització, ara fa quaranta anys, aquest paratge de gran valor eco-
lògic i social ha estat gestionat per l’INCASÒL, des del 2006 a través del Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs. La seva missió és la protecció i millora dels valors ecològics, paisatgístics, agrícoles, forestals i productius a llarg termini i fer programes de gestió anuals, amb l’objectiu de consolidar l’espai i garantir la seva viabilitat en l’àmbit de l’agricultura, el patrimoni natural i arquitectònic, el lleure, l’educació ambiental i la cultura. Actualment, Gallecs és una de les àrees agrícoles contínues més extenses del Vallès, amb 735 hectàrees, situada a només quinze kilòmetres al nord de Barcelona.