40 anys, 40 raons

Raó 28

Gestionem parcs naturals introduint projectes que ajudin a preservar els seus valors

L’INCASÒL és propietari i gestiona directament espais de gran valor ecològic; un d’ells és la finca de Torre d’en Mornau que es troba dins del parc natural dels Aiguamolls de l’Empordà.

Els aiguamolls ocupaven antigament tot el pla del litoral del golf de Roses i del Baix Ter, però van anar desapareixent per l’expansió de l’agricultura i la ramaderia amb canals de dessecació, la canalització de la Muga i la construcció dels embassaments de Boadella, Sau, Susqueda i el Pasteral. Sis llacunes petites i la gran llacuna o estany de Castelló van desaparèixer per afavorir l’agricultura i, en un inici, el cultiu d’arròs.