40 anys, 40 raons

Raó 27

Impulsem projectes perquè els pobles i les ciutats s’adaptin a la nova economia

Aquestes actuacions engloben des dels sectors de gran extensió, destinats a grans indústries, empreses de recerca i desenvolupament, centres d’activitat terciària i concentració d’empreses, fins als sectors empresarials petits, afavorint-ne el desenvolupament mitjançant el foment de sòl públic per l’augment d’inversions en els sectors econòmics del país.