40 anys, 40 raons

Raó 29

Vetllem per protegir, millorar i ampliar els espais naturals

L’INCASÒL, des de la seva creació, vetlla per preservar paisatges de gran valor natural i ecològic. En alguns llocs del nostre país, com ara les costes, aquests espais estan constantment amenaçats per la urbanització. Aquest és el cas d’uns terrenys que limiten amb el parc natural dels Aiguamolls, prop de la desembocadura del riu Fluvià a Sant Pere Pescador (Alt Empordà). La complexa història que acompanya aquest espai i els esforços per preservar-lo expliquen la dificultat de la tasca del Departament de Territori i Sostenibilitat i l’Institut Català del Sòl per protegir els espais naturals en els seus quaranta anys d’història.