40 anys, 40 raons

Ciutat inclusiva, reciclar la ciutat

Eix 3

Ciutat inclusiva, reciclar la ciutat

Resum

A mitjans d’aquest segle, el 70 % de la població mundial viurà en ciutats. Des de l’aparició de les primeres ciutats de l’antiguitat, el procés de concentració urbana ha estat imparable. Avui, ja no parlem només de grans ciutats, la Terra s’està convertint en un planeta de megalòpolis. Si vivim majoritàriament en ciutats, el benestar dels éssers humans depèn, en gran mesura, del seu correcte govern i planificació.