40 anys, 40 raons

Raó 16

Millorem l’espai públic dels nuclis històrics de pobles i ciutats

Si, en el marc del programa i els acords de l’1% Cultural, des del Departament de Cultura l’atenció recau sobre els edificis, jaciments i monuments històrics, des del Departament de Territori i Sostenibilitat, en canvi, la incidència recau de forma preferent en l’actualització i valorització dels espais públics i carrers dels nuclis antics, tant pel que fa a pavimentació, renovació i soterrament de serveis com a la reinterpretació espacial.