40 anys, 40 raons

Raó 15

Ajudem a preservar i rehabilitar el patrimoni arquitectònic de pobles i ciutats

Quan l’any 1981 la Generalitat de Catalunya va assumir les competències en matèria de cultura, es va iniciar una política de protecció del patrimoni cultural que seria concretada amb l’aprovació de la Llei del patrimoni cultural català 9/1993, de 30 de setembre. En aquesta llei s’estableix l’obligatorietat de reservar en els pressupostos destinats a obres públiques una partida mínima de l’1 % per a la conservació, restauració i excavació arqueològica de béns protegits per la Generalitat de Catalunya.