40 anys, 40 raons

Raó 18

Ajudem a revertir situacions de degradació de barris i polígons d'habitatge

L’INCASÒL ha fet destinat molts recursos, especialment en els seus primers anys, a revertir situacions de degradació física i social en barris construïts durant el franquisme. 

Una de les intervencions de més complexitat que ha dut a terme l’INCASÒL és la millora del barri de Sant Roc a Badalona. El barri se situa a la zona oest de Badalona, just al límit amb el terme municipal de Sant Adrià de Besòs, en uns terrenys que havien estat ocupats històricament pels aiguamolls del Besòs i que al segle XIX van esdevenir terres de conreu. El barri va ser resultat de l’acció de La Obra Sindical del Hogar, i es va aixecar per acollir, d’una banda, una part de la població que vivia a les barraques de Montjuïc i del Somorrostro i, de l’altra, la que havia estat afectada pels aiguats del 1962 o que van veure el seu habitatge expropiat per la construcció de l’autopista C-31.