40 anys, 40 raons

Habitatge assequible

Eix 2

Habitatge assequible

Resum

A Catalunya, el mercat de l’habitatge presenta problemes estructurals que dificulten, des de fa anys, l’accés normal a aquest per part de la ciutadania. Tenir un sostre és un dret sense el qual és molt difícil accedir a tots els altres drets ciutadans i és imprescindible per poder emprendre qualsevol projecte de vida.