40 anys, 40 raons

Raó 10

Assagem solucions tecnològiques innovadores en l’habitatge social

En els anys de màxima expansió del sector de la construcció, els diversos plans que, en matèria d’habitatge, van aprovant els governs de la Generalitat, miren d’adaptar-se a una situació extraordinàriament canviant i inèdita. Molts d’ells s’aniran veient superats pels esdeveniments. El Pla català de l’habitatge 2002-2007 prenia el relleu de l’anterior (1998-2001) i preveia ja un augment de la necessitat d’habitatge de lloguer enfront d’un mercat lliure totalment centrat en la compravenda i amb una promoció d’habitatges de protecció social sota mínims. Però la situació del sector de la construcció a Catalunya distava molt de la normalitat, calia trobar sistemes de producció i construcció alternatius als tradicionals, generar noves tipologies per a noves necessitats de la població i donar resposta a les noves sensibilitats envers la mobilitat de les persones i temes de sostenibilitat i d’eficiència energètica.