40 anys, 40 raons

Raó 8

Ajudem a substituir edificis d’habitatge en situació d’emergència o precarietat

En aquests quaranta anys, l’INCASÒL ha destinat molts esforços i recursos per a la substitució o reparació dels habitatges afectats per greus patologies estructurals, una situació que acostumava a afectar de forma generalitzada barris sencers construïts durant el franquisme.