40 anys, 40 raons

Raó 13

Incorporem criteris rigorosos d’eficiència energètica i salut als nous habitatges

Els concursos de l’INCASÒL per a nous edificis destinats a lloguer social han d’incorporar els criteris recollits al document Estàndards d’habitatge social: criteris de disseny i programes funcionals. Es tracta d’un conjunt de mesures a través de les quals l’INCASÒL vol aprofitar la promoció de nous habitatges per fer una reflexió, conjunta amb els arquitectes, que els adeqüi a la realitat i les necessitats dels nostres temps; en especial, pel que fa a la millora de la salut ambiental i la lluita contra el canvi climàtic.