40 anys, 40 raons

Raó 40

Fomentem projectes socials, educatius i culturals am un alt valor social

Com totes les empreses públiques de la Generalitat, l’INCASÒL té un programa responsabilitat social corporativa que, al llarg dels anys, s’ha traduït en projectes socials, culturals, de cooperació, educatius o de recerca. A través d’aquestes accions, s’avança amb un compromís amb el desenvolupament social, la preservació del medi ambient, el desenvolupament sostenible i l’ètica pública. L’INCASÒL és també un espai de formació d’experts i professionals, i l’Institut promou la transferència d’aquest coneixement, sigui en l’àmbit universitari o bé participant en esdeveniments sectorials com ara fires i congressos. Un dels àmbits universitaris que rep el suport de l’Institut és el dels estudis de paisatge, un àmbit de coneixement emergent que està cercant el seu espai en els currículums de les universitats catalanes.