40 anys, 40 raons

Eixos

Els 6 eixos de l'agenda
urbana de Catalunya

Partint de l’Agenda 2030 i dels ODS, com a fotografia del moment actual de canvi, i de l’adaptació a la realitat catalana (mitjançant els sis eixos de l’Agenda Urbana de Catalunya), explicaríem l’INCASÒL a través de la seva aportació a aquests sis eixos temàtics.

Els 6 eixos de l'agenda
urbana de Catalunya

Partint de l’Agenda 2030 i dels ODS, com a fotografia del moment actual de canvi, i de l’adaptació a la realitat catalana (mitjançant els sis eixos de l’Agenda Urbana de Catalunya), explicaríem l’INCASÒL a través de la seva aportació a aquests sis eixos temàtics.