Menú

40 ANYS, 40 RAONS

L’Institut Català del Sòl és una empresa pública de la Generalitat de Catalunya, vinculada històricament al Departament de Territori i Sostenibilitat (ara, Departament de Polítiques Digitals i Territori), d’acord amb la llei 4/1980, de 16 de desembre, per la qual es crea l’Institut Català del Sòl, i amb les posteriors modificacions i els ajustos, les seves funcions incideixen plenament en el camp de l’arquitectura, tant pel que fa a l’edificació com pel que fa a l’urbanisme.

Els eixos

Partint de l’Agenda 2030 i dels ODS, com a fotografia del moment actual de canvi, i de l’adaptació a la realitat catalana (mitjançant els sis eixos de l’Agenda Urbana de Catalunya), explicaríem l’INCASÒL a través de la seva aportació a aquests sis eixos temàtics.

La manera d’ordenar les actuacions no era radicalment diferent d’allò que s’havia fet anteriorment: el desenvolupament de sòl residencial i la renovació de barris (i del patrimoni) quedarien explicats a través dels dos eixos que defineixen els dos elements que donen forma al model urbà actual, la qualitat mediambiental i la perspectiva social. «Habitatge» i «activitat econòmica» continuarien tenint un eix específic.

Finalment, s’afegeixen dos eixos que recullen dos dels grans temes emergents de la darrera dècada: la necessitat d’establir nous models de governança, també en l’urbanisme, i la incidència del canvi climàtic al nostre territori, amb la inclusió de temes com la transició energètica i el paper cada vegada més rellevant del paisatge.

Partint de l’Agenda 2030 i dels ODS, com a fotografia del moment actual de canvi, i de l’adaptació a la realitat catalana (mitjançant els sis eixos de l’Agenda Urbana de Catalunya), explicaríem l’INCASÒL a través de la seva aportació a aquests sis eixos temàtics.

La manera d’ordenar les actuacions no era radicalment diferent d’allò que s’havia fet anteriorment: el desenvolupament de sòl residencial i la renovació de barris (i del patrimoni) quedarien explicats a través dels dos eixos que defineixen els dos elements que donen forma al model urbà actual, la qualitat mediambiental i la perspectiva social. «Habitatge» i «activitat econòmica» continuarien tenint un eix específic.

Finalment, s’afegeixen dos eixos que recullen dos dels grans temes emergents de la darrera dècada: la necessitat d’establir nous models de governança, també en l’urbanisme, i la incidència del canvi climàtic al nostre territori, amb la inclusió de temes com la transició energè-tica i el paper cada vegada més rellevant del paisatge.

Les raons

En aquest llibre també trobareu tot el seguit d’iniciatives concretes que ha desenvolupat l’Institut Català del Sòl durant 40 anys. Repartides entre els 6 eixos, les raons ens mostren més concretament la feina realitzada per l’INCASÒL.

Les raons al territori

En el següent mapa trobareu georeferenciades les raons del llibre, les intervencions més destacades de l’Institut Català del Sòl durant els seus 40 anys d’història.
Descarrega't
el llibre sencer
Pots descarregar-te el llibre sencer en PDF, a continuació.